Czulosc i klamstwa online dating kovalev vs cleverly online dating

U niektórych pacjentów zauważyć można było pewne niewytłumaczalne zmiany osobowości.

ambiguous unclear, weird; dziwaczny, niejasny The whole story seemed zmbiguous to me. anniversary the day on which something such as birth, wedding, death, etc.

Ta sprawa jest ściśle tajna, i rozmyślnie używam tych słów.

agitation a state of being anxious or upset; podniecenie, niepokój, zdenerwowoanie; agitacja She was waiting for the news in agitation. aloof rederved, not involved; unfriendly; powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party.

On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.

actually really, in fact; naprawdę, rzeczywiście, faktycznie Whether he's guilty of the crime actually remains a mystery.

addictive (of a substance, activity)making one addicted easily; uzależniający I wish I hadn't downloaded this game.

assign to give a particular task to someone; to decide where o when sth is to take place; przydzielać, przypisywać, wyznaczać That piece of work was assigned to me, which really worried me at first.

Ta praca została przydzielona mnie, co na początku bardzo mnie martwiło.

applaud to express approval or enjoyment; oklaskiwać; przyklaskiwać, wyrażać aprobatę Sandra's parents applauded her decision to stay.

Rodzice Sandry przyklasnęli jej decyzji żeby zostać.

Leave a Reply